A les persones que van a governar

La Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica, a les persones que tindran la responsabilitat de governar en els pròxims quatre anys.

Després dels resultats de les eleccions realitzades el passat 28 de maig la situació política actual experimentarà segurament canvis en diferents àmbits. Davant aquesta situació des de la Confederació de MRP creiem necessari realitzar les següents consideracions.

•     L’educació no és una arma que els diferents partits polítics poden convertir en un instrument al servei dels seus interessos partidistes. L’educació és la manera pròpia que l’ésser humà té de permetre, des de l’intercanvi intergeneracional, la millora constant de les condicions de vida de les persones que viuen en un lloc i moment determinat. Els futurs governants han de superar els objectius curtterministes i propiciar la formació integra dels éssers humans.

•     L’educació no es pot adaptar als temps electorals, ja que té el seu propi ritme. L’educació necessita estabilitat en aquells aspectes essencials. El desenvolupament dels programes educatius es mesura per generacions i els seus resultats no són visibles fins que no acaben els cicles educatius. La nostra història recent ha realitzat canvis constants que han provocat desinformació en la societat, inestabilitat en el funcionament dels centres escolars, desafeccionament  en el professorat i una desregulació de molts aspectes . En aquests moments s’està avaluant un període educatiu convuls. Els diferents informes, tant nacionals com internacionals, reflecteixen els resultats acadèmics d’un alumnat que ha tingut un recorregut educatiu des de la promulgació de la LOGSE en 1992, amb constants modificacions legals fruit de controvèrsies polítiques  que no educatives. Els diferents processos globals d’avaluació del sistema educatiu han evidenciat que aquests vaivens no han afavorit al sistema.

•     L’educació no és només una tasca de l’escola. Tota la societat, en el seu conjunt, té la seua part de responsabilitat. Però, l’educació formal, aquella que s’imparteix en els centres educatius és tasca fonamental de les persones ensenyants. És necessari, en qualsevol de les propostes de modificació i gestió del sistema educatiu, que es tinguen en compte les iniciatives de tots els intervinents en el procés educatiu: professorat, educadors, alumnat, famílies, mitjans de comunicació i responsables polítics.

Des de la Confederació de MRP volem recordar que si bé la gestió dels sistemes educatius recau sobre els governants triats en cada legislatura, l’educació transcendeix aqueixa situació temporal. És un instrument de transformació dirigit a aconseguir una societat millor, sense desigualades, inclusiva, participativa i respectuosa. L’escola pública és, per antonomàsia, l’espai de convivència de les diferents classes socials, únic camí per a aconseguir models humans democràtics i justos. Per a això és imprescindible donar el marge de confiança i autonomia necessaris als i les ensenyants perquè continuen treballant amb entusiasme i efectivitat.